Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

DE GRONDTOON: VINDPLAATS VOOR W&T IN VEENENDAAL

03-03-2017

De Grondtoon is een reguliere school voor basisonderwijs
waar het team na het voltooien van het VTB-traject heeft besloten de stap naar
ontdekkend leren te maken. Door o.a. deel te nemen aan de expertwerkplaatsen
van het Kenniscentrum Wetenschap Techniek Gelderland en het Wetenschapsknooppunt Wageningen University probeert de school  onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) verder te ontwikkelen.

 

Het schoolteam vindt het belangrijk dat daarbij de diverse talenten van alle kinderen uit groep 1 t/m 8 tot hun recht komen. Leerkrachten bekwamen zich o.a door het bedenken van W&T-lessen om zodoende een onderzoekende houding bij hun leerlingen te ontwikkelen. Ook probeert De Grondtoon OOL toe te passen bij rekenen, taal ,wereldoriëntatie en bij de thema’s  in de kleutergroepen.

Betekenisvoller leren, door kinderen een meer actieve rol te geven in het leerproces, zal binnen de school steeds belangrijker worden.

 

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op onze website voor een impressie.

www.KWTG.NL

Regiocoördinator: Frederieke Ubels, Groenewoudseweg 1, 6524 Nijmegen

wetenschapsknooppunt@wur.nl.  coördinator: Hilde Bos.

Contactpersoon CBS De Grondtoon: Arie Verhoeks (Vindplaatscoördinator).

 

 

 
 TOP