Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Onderwijs

03-03-2017

Op onze school zijn we de laatste jaren duidelijk bezig met het vernieuwen van ons onderwijs.

Zo wordt er in alle groepen de nodige aandacht besteed aan Zelfstandig Werken, Effectieve Instructie en Coöperatief Leren. Enerzijds vanwege pedagogische redenen (leerlingen leren zelfstandig problemen op te lossen), anderzijds vanwege didactische redenen ( leerkrachten in de gelegenheid stellen individuele leerlingen te begeleiden).

Het verder uitwerken van deze vernieuwingen zal een blijvend aandachtspunt zijn binnen ons onderwijs. We verdiepen ons nu in de onderzoekende houding van de leerkracht en de leerling.

 

Ook in dit cursusjaar zullen we ons verder professionaliseren met behulp van ‘Kwaliteitskaarten’. Naar aanleiding van een quickscan door de leerkrachten, een schoolanalyse van WSNS en de analyse van de Cito LVS gegevens stellen we een jaarplan op.

 

Dit jaarplan is leidend voor onze schoolontwikkeling. In de onderbouwgroepen werken we met elementen van basisontwikkeling. We besteden veel aandacht aan taal- en (voorbereidende)leesontwikkeling. Ook zijn we bewust bezig met aspecten van reken- en wiskundige ontwikkeling. Voor deze vormingsgebieden werken we aan een ononderbroken ontwikkelingslijn. 
 TOP