Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Identiteit

03-03-2017

Visie en missie van de Grondtoon:

Het Christelijk geloof is de basis van waaruit wij willen handelen. In de praktijk houdt dat in dat we willen leven en onderwijs geven aan de hand van de Bijbel, vanuit de overtuiging dat Jezus Christus de Zoon van God is, onze Heiland en Verlosser. Voor onze school betekent dat:

  • we de kinderen verhalen vertellen waarin het Grote Gebod ‘God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf’ voorop staat;
  • het godsdienstonderwijs, de Bijbel, de psalmen en andere christelijke liederen een belangrijke plaats innemen;
  • we ruime aandacht besteden aan het vieren van de christelijke feesten;
  • alle leer- en vormingsgebieden onderwezen worden in het licht van door de Bijbel aangereikte waarden, als dienstbaarheid en verantwoordelijkheid ten opzichte van de Schepper, zijn schepping en onze medemens;
  • ten aanzien van de binnen- en buitenschoolse activiteiten gekeken wordt of deze passen binnen de identiteit van onze school. TOP