BSO

Buitenschoolse opvang op De Grondtoon

Buitenschoolse opvang op De Grondtoon

Zit uw kind op basisschool De Grondtoon en wilt u gebruikmaken van de BSO? Dat kan! 

CBS De Schakel, CBS De Grondtoon en kinderopvang Kwink werken nauw samen in de vorm van een ‘Kindcentrum’ (KC). Dat is een plek waar kinderen van 0 tot 12 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich kunnen ontwikkelen. Het aanbod bestaat uit onderwijs en kinderopvang. Op een KC werken deze gezamenlijk aan dezelfde doelen en in hetzelfde klimaat.

Kwink heeft in het gebouw van CBS De Schakel 4 lokalen in gebruik voor kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO). Op basisschool De Grondtoon is er ook een BSO-groep. In samenwerking met Kwink en De Schakel verzorgen wij voorschoolse opvang en naschoolse opvang. 

Uitgebreide informatie over Kwink kunt u nalezen op www.kwink.nl. U kunt ook telefonisch een informatiepakketje aanvragen.

Wilt u een indruk krijgen hoe het er bij de naschoolse opvang op De Grondtoon aan toe gaat? U bent van harte welkom om met uw kind een kijkje te nemen.

Maak gerust een afspraak! Kijk voor adressen en telefoonnummers van de locaties op www.kwink.nl of bel 0318 – 518036.