Passend onderwijs voor de allerkleinsten

Spelend de wereld ontdekken

Het onderwijs voor het jonge kind

Met het jonge kind bedoelen we de kinderen in groep 1 en 2 van onze school. Kinderen die vier jaar worden starten in groep 1.

Uitdagende leeromgeving 

Jonge kinderen bieden we veel afwisseling tussen groepsactiviteiten en individuele activiteiten. Groepsactiviteiten vinden meestal plaats in de kring. Ook ‘de kleine kring’ is een belangrijke werkvorm om interactie tussen kinderen en leerkracht mogelijk te maken. Binnen de groepsactiviteiten en bij spelen en werken krijgen individuele kinderen volop aandacht.

We bieden een uitdagende leeromgeving aan. Daarbij hebben we veel mogelijkheden om te spelen en kennis op te doen. Omdat ieder kind eigen ontwikkelingsmogelijkheden heeft, ontstaan er verschillen in ontwikkeling. We proberen ons onderwijs zo in te richten dat we ruimte bieden en recht doen aan die verschillen.

Zo leren jonge kinderen 

Jonge kinderen ontwikkelen zich vooral door spel en beweging. Dit betekent kijken, luisteren, voelen en meedoen. Door beweging ontwikkelt een kind de eigen mogelijkheden en leert een kind het eigen lichaam kennen. Al bewegend wordt ook de ruimte verkend en leert het kind daarmee omgaan.

Taal is een heel belangrijke factor voor een goede ontwikkeling van het jonge kind. Het is heel belangrijk dat kinderen durven spreken en met behulp van taal hun leefwereld leren begrijpen. De denkontwikkeling hangt nauw samen met de taalontwikkeling. Het jonge kind heeft een overzichtelijke en uitdagende omgeving nodig, waar veel te ontdekken en te leren valt. Goede regels en afspraken zorgen voor duidelijkheid en houvast, zodat het kind zelfvertrouwen en zelfstandigheid ontwikkelt.

In de groepen 1 en 2 werken we rond thema’s. Dit materiaal wordt aangereikt door o.a. Schatkist en Kleuteruniversiteit. We bieden daarbij veel werk-, spel-, muziek-, taal- en rekenactiviteiten aan.