Wetenschap & techniek

Onderzoekend en ontdekkend leren

Wetenschap & Techniek

Op De Grondtoon besteden we ruimschoots aandacht aan wetenschap en techniek. Sinds 2005 doet De Grondtoon zelfs mee aan het landelijk netwerk Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB). 

Vindplaatsschool 

De Grondtoon is een Vindplaatsschool. Dit betekent dat wij in willen zetten op Talentontwikkeling bij kinderen op het gebied van onderzoek, wetenschap en techniek. Dit doen we door onderzoekend en ontdekkend leren (OOL) een prominente plaats te geven. 
Zo stellen we activerende vragen en doen we onderzoek, zowel praktisch als theoretisch. Uiteraard speelt ook de inzet van ICT hierbij een belangrijke rol.