Ons onderwijs

Zoveel meer dan rekenen en schrijven...

In de klas moet een sfeer zijn waarin elk kind zich geborgen voelt. Het welzijn van ieder kind vinden wij belangrijk. De school is er niet alleen voor het bijbrengen van kennis en vaardigheden. Andere zaken vinden we ook belangrijk. Sociaal zijn, emoties, creativiteit en ethiek bijvoorbeeld. Waarden en normen spelen op De Grondtoon een belangrijke rol. 

Op De Grondtoon leert uw kind de kennis en vaardigheden die nodig zijn om na de basisschool verder te kunnen leren. Zo besteden we onder meer aandacht aan milieuproblemen en arme landen. Kinderen leren hierover een mening te vormen, die te uiten en zich daadwerkelijk voor wereldproblemen in te zetten. 

De Grondtoon richt zich op: 

  • De verstandelijke ontwikkeling van het kind. 
  • De emotionele ontwikkeling. 
  • De ontwikkeling van de creativiteit. 
  • De godsdienstige vorming. 
  • Het verwerven van noodzakelijke kennis en sociale vaardigheden. 
  • Het bevorderen van de zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling.

 

Hoe we werken

Wij geven onderwijs door het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat we werken met jaargroepen. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de klas.
Door het invoeren van nieuwe methoden en werkwijzen is er echter steeds meer aandacht gekomen voor differentiatie en onderwijs op niveau. Zo kunnen we meer tegemoet komen aan de individuele mogelijkheden van ieder kind. Wij geven dit vorm door te werken met groepsplannen. Daarbij staat opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken centraal. In de praktijk kan het voorkomen dat kinderen een zogenaamde tweede leerweg volgen. Dat is een individueel programma. 

Burgerschap

We gaan ervan uit dat de kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving. Op De Grondtoon zijn we die samenleving in het klein. De school is daardoor een goede oefenplaats. Op school stimuleren we een kind om voor zijn mening uit te komen en respect te hebben voor mensen die anders zijn. Hij kan zijn sociale competenties verder ontwikkelen, wordt zich bewust van zijn sociale rechten en plichten en kan meedenken en meebeslissen. Hoe wij omgaan met burgerschap leest u in het document ‘Burgerschap op De Grondtoon’. Dat ligt op school ter inzage.  

Vernieuwing van ons onderwijs 

Op onze school zijn we de laatste jaren bezig met het vernieuwen van ons onderwijs. Zo wordt er in alle groepen aandacht besteed aan Zelfstandig Werken en Effectieve Directe Instructie. Leerlingen leren hiermee zelfstandig problemen oplossen. Bovendien geeft het leerkrachten de kans individuele leerlingen te begeleiden.
Daarnaast heeft onderzoekend leren en steeds grotere plaats in ons onderwijs ingenomen en maken we steeds meer gebruik van devices. 
In de onderbouwgroepen besteden we veel aandacht aan taal- en (voorbereidende) leesontwikkeling. Ook zijn we bewust bezig met aspecten van reken- en wiskundige ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we de leerlijnen uit ParnasSys.