Ziek melden

Meld uw kind tijdig af

Uw kind ziek melden?

Neem contact op! 

Als team voelen we ons verantwoordelijk voor een goede zorg, opvang en begeleiding van uw kind(eren). Is uw zoon of dochter afwezig door ziekte? We stellen het op prijs als u dit voor 08.30 uur bij ons meldt. Dit kan heel handig via Parro, persoonlijk of telefonisch.

Zonder schriftelijke of telefonische toestemming van de ouder(s) mogen onze leerlingen niet op eigen gelegenheid naar huis gaan. Wordt een leerling onder schooltijd ziek, dan nemen we telefonisch contact met u als ouders/verzorgers op om uw zoon of dochter op te (laten) halen.