Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Stichting C.P.O.V.

08-12-2017

De stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal en omgeving (C.P.O.V.) is opgericht op 1 augustus 1999 en ontstaan na de fusie van een drietal besturen in Veenendaal te weten: de Stichting Samenwerkende Christelijke Scholen, de Vereniging voor CNS en de Vereniging Christelijk Speciaal Onderwijs. Op 1 augustus 2000 heeft opnieuw een fusie plaatsgevonden en wel met het bestuur van de ds. Van Lingenschool in Zetten en het bestuur van de Rehobothschool in Ochten.


Het doel van de stichting is te komen tot een bestuurlijke krachtenbundeling van het primair onderwijs in Veenendaal. Diverse veranderingen in het onderwijsveld noodzaken tot een sterk schoolbestuur, dat in staat is de belangen van leerlingen en personeel zo goed mogelijk te behartigen. In diverse situaties is bestuurlijke kwaliteit noodzakelijk om tot een optimaal resultaat voor leerlingen en personeel te komen. Wij zijn ons ervan bewust dat aan bestuurlijke schaalvergroting ook nadelen kunnen kleven. Onze ambitie is nadrukkelijk dat de betrokken scholen hun eigen identiteit en schoolspecifieke kwaliteiten behouden en zich verder ontwikkelen. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen: het bepaalt de financiële en organisatorische kaders waarbinnen de scholen zich verder kunnen profileren.


De stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal heeft twaalf basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs onder haar beheer met in totaal ongeveer 3500 leerlingen . Bij onze scholen zijn een kleine 400 medewerkers betrokken. De stichting CPOV werkt in Veenendaal samen met de stichting KWINK (KWaliteit IN Kinderopvang), waarbij het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang ondergebracht zijn.
 TOP